• Dây chuyền máy sản xuất Tã em bé

  - Mã sản phẩm: Dây chuyền sản xuất tã em bé

  Tính năng kỹ thuật:
   

  • Dễ dàng hoạt động và duy trì
  • Thiết kế theo module, cho phép được nâng cấp
  • Tiêu thụ điện năng thấp, hiệu quả cao
  • Dữ liệu sản xuất có thể tự động ghi lại và tính toán
  • Biện pháp khắc phục tự động
  • Kiểm tra chất lượng tự động
  • Tự động dừng khi hết nguyên liệu
  • Tiêu chuẩn CE phê duyệt